Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van deze site mag op enkele voorwaarden. U wordt geacht die te kennen. De inhoud kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen daarvan.

Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie juist en begrijpelijk is. Ondanks alle inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de site dat altijd is.  Als u ons wijst op tekortkomingen, zullen wij de grote inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. 

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met info@o3energie.nl