oprichting Zonnepark op Welschap

Energiecoöperatie Welschap gaat een zonnepanelenpark ontwikkelen op het terrein van de militaire vliegbasis Eindhoven. Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, is daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. is een van de betrokken partijen. Het idee kwam van de vliegbasis zelf: een braakliggend terrein voor duurzame energieopwekking benutten en de opbrengst ten goede te laten komen aan omwonenden. In 2015 zijn de contacten gelegd met gemeente Eindhoven, energieverenigingen en ‑coöperaties in de regio (waaronder O3energie) en het Rijksvastgoedbedrijf en is gestart met een haalbaarheidsonderzoek. De beoogde locatie is de voormalige zweefvliegstrip.

Postcoderoos

Laten we eerlijk zijn: omwonenden (in Eindhoven en omliggende gemeenten) kennen de vliegbasis vooral als bron van regelmatig terugkerende geluidsoverlast. Het mooie is nu dat juist zij gaan profiteren van de opgewekte groene stroom. Dit wordt financieel aantrekkelijk gemaakt door de zogenaamde postcoderoosregeling, waarbij bewoners in een bepaald gebied rond de opweklocatie gedurende 15 jaar stroom kunnen afnemen zonder energiebelasting. Bijkomend voordeel is dat zonnepanelen op deze manier ook beschikbaar zijn voor huurders en woningbezitters zonder geschikt eigen dak.